Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 26, 2017

  • Varför är det så viktigt med innovationstänk i ett företag?
  • Hur kommer man igång med innovationsarbetet och hur kan det mätas?

Vi träffar Martin Hultqvist och Niclas Claesson igen för att prata mer om begreppet innovation. 


Jun 26, 2017

  • Vad betyder innovation?
  • Varför är det en överlevnadsfråga?
  • Hur ska styrelsen hantera innovation i företaget?

Martin Hultqvist från Innovation360 Group och Niclas Claesson från Hire Quality Strategy förklarar hur man kan jobba mot flera horisonter. De tydliggör att innovation innebär också att våga ta...


Jun 19, 2017

  • Hur kan hållbarhet hanteras i styrelsen och i företaget?
  • Vilken styrning och insats krävs för att hållbarhetsarbetet ska bli en naturlig del av verksamheten?

Hållbarhet är en alltmer viktig fråga för att konkurrera långsiktigt och sköter man inte det här kommer man få problem. Martin...


Jun 12, 2017

Vad är hållbarhet och varför är det en viktig fråga idag?
Hur ska man definiera hållbarhetsfrågorna och vad säger lagen? Hållbarhetsbegreppet kan delas upp i fyra delar: smart, demokratisk, modigt och transparent.

Lyssna på avsnittet så får du veta varför det är riktigt smart att inkludera hållbarhet i...