Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 12, 2017

Vad är hållbarhet och varför är det en viktig fråga idag?
Hur ska man definiera hållbarhetsfrågorna och vad säger lagen? Hållbarhetsbegreppet kan delas upp i fyra delar: smart, demokratisk, modigt och transparent.

Lyssna på avsnittet så får du veta varför det är riktigt smart att inkludera hållbarhet i företagandet med flera handfasta tips!

Gäst i dagens avsnitt är Martin Hallberg på omvärldsbevakningsföretaget UpHigh AB som pratar om hållbarhet. Martin var tidigare verksam vid Utrikesdepartementet, FN:s organ förindustriell utveckling (UNIDO) i Etiopien och i Wien, samt vid International Idea i Stockholm. Martin är idag också lärare för StyrelseAkademiens utbildning ”Hållbarhet på styrelseagendan”.