Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Aug 21, 2017

  • Hur stor roll spelar innovation för utveckling av små och medelstora företag?
  • Hur skapar styrelsen de bästa förutsättningarna?
  • Är en aktiv styrelse samma sak som en innovationsdrivande styrelse?

Det är en överlevnadsstrategi att arbeta med innovation, säger innovationsdoktorn Daniel Yar Hamidi.


Jun 26, 2017

  • Vad betyder innovation?
  • Varför är det en överlevnadsfråga?
  • Hur ska styrelsen hantera innovation i företaget?

Martin Hultqvist från Innovation360 Group och Niclas Claesson från Hire Quality Strategy förklarar hur man kan jobba mot flera horisonter. De tydliggör att innovation innebär också att våga ta...