Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Dec 4, 2017

Vi talar om att ta in externa ledamöter i styrelsen och fördelarna med att ha en mentor. Günther Mårder är vd för Företagarna och arbetar i styrelsen för flera bolag och är också vice ordförande i StyrelseAkademien Stockholm. Tidigare har han bland annat arbetat som sparekonom på Nordnet och även varit vd...


Dec 4, 2017

Carl Hammer jobbar som chefsstrateg på SEB sedan 2010 med ansvar för bevakning av global makro, centralbanker och valutor. Han kom till SEB 2006 från en tjänst som portföljförvaltare på Riksgälden med ansvar för hanteringen av Sveriges utlandsskuld.


Dec 4, 2017

Styrelsearbete i snabbväxande företag kräver disciplin, tempo och flexibilitet! Thomas Ahrens är smålänningen som forskade om tillväxtföretag innan begreppet fanns. Han skapade tillväxtkonceptet, grundade Ahrens & Partners 1991 och Ahrens University 1995. Han har skrivit tio böcker om snabbväxande företag,...


Dec 4, 2017

De flesta SME-företagen skulle kunna dubbla sin omsättning och lönsamhet på tre år om de systematiskt tillämpade de bästa metoderna, verktygen och principerna!

Pelle Tornell är både tillväxtentreprenör och expert på beslutsfattande. Han har byggt miljardföretag men även forskat på mekanismerna...


Dec 4, 2017

Mer sälj i styrelsearbetet menar Per Lange. Allt fler företag står inför stora utmaningar när det gäller att professionalisera försäljningen samt ta fram en vinnande övergripande säljstrategi. Det arbetet börjar i ledningsgruppen och i styrelsen. Att våga vinna är att våga satsa. Att vara nr 1 att förstå...