Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Aug 21, 2017

  • Hur stor roll spelar innovation för utveckling av små och medelstora företag?
  • Hur skapar styrelsen de bästa förutsättningarna?
  • Är en aktiv styrelse samma sak som en innovationsdrivande styrelse?

Det är en överlevnadsstrategi att arbeta med innovation, säger innovationsdoktorn Daniel Yar Hamidi.