Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 26, 2017

  • Varför är det så viktigt med innovationstänk i ett företag?
  • Hur kommer man igång med innovationsarbetet och hur kan det mätas?

Vi träffar Martin Hultqvist och Niclas Claesson igen för att prata mer om begreppet innovation.