Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 19, 2017

  • Hur kan hållbarhet hanteras i styrelsen och i företaget?
  • Vilken styrning och insats krävs för att hållbarhetsarbetet ska bli en naturlig del av verksamheten?

Hållbarhet är en alltmer viktig fråga för att konkurrera långsiktigt och sköter man inte det här kommer man få problem. Martin Hallberg konkretiserar, tipsar och ger flera bra anledningar till att lyfta hållbarhet på styrelseagendan.