Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Sep 12, 2018

Gunnar Alexandersson på Styra AB ger goda råd om styrelsens sammansättning och rekrytering, och hur man hittar de som skall sitta i styrelsen. 

Styra AB är ett konsultföretag som jobbar med ägarfrågor och styrelsefrågor. Deras mission är att hjälpa företagsägare att nå det de vill med aktiv ägarstyrning...


Sep 11, 2018

Gunnar Alexandersson på Styra berättar om ägarstyrning och ägardirektiv. 

Styra AB jobbar med ägarfrågor och styrelseutvecklingsfrågor i framförallt ägarledda företag.