Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Dec 13, 2019

Ett företags innovationsförmåga är avgörande för att växa och tjäna pengar. Vi möter Christina Swenningsson på företaget Crearum som berättar om betydelsen av att en styrelse har innovationsförmåga. Hon ger konkreta råd i hur du kommer igång med innovationsförmågan i...


Nov 29, 2019

Ett aktivt styrelsearbete ökar företagets lönsamhet, tillväxt och värde. Det skapar ordning och reda, det tydliggör roller och skapar tid för framtidsfrågor. Maths Anväg och Joakim Mårbring från Grant Thornton berättar om hur du kommer igång med aktivt styrelsearbete. 


Oct 24, 2019

Vi möter kursledare och deltagare i Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Kursledaren Lena Lyckenvik berättar om upplägget rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning och rätt arbetssätt. Kursdeltagarna Oskar Bermlid och Sanna Detlefsen pratar om sina förväntningar...


Sep 3, 2019

Vi möter Petra Trobäck och Lina Fogelberg som pratade kring frågan "Hur behåller företag sin relevans i en komplex och snabbrörlig värld?". 

I en frukostföreläsning den 28 augusti i Linköping lyfte Petra Trobäck och Lina Fogelberg de fundamentala frågeställningar som varje företagsledare bör...


Jun 4, 2019

Torsten Örtengren berättar om vad en styrelse skall arbeta med och dess juridiska ansvar. Vad förväntas av en styrelse egentligen? Vi sitter inte längre i en styrelse, vi arbetar i en styrelse, menar Torsten.

Inspelningen gjordes i samband med en nätverksträff för styrelseintresserade den 20 maj 2019 på...