Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Dec 4, 2017

Styrelsearbete i snabbväxande företag kräver disciplin, tempo och flexibilitet! Thomas Ahrens är smålänningen som forskade om tillväxtföretag innan begreppet fanns. Han skapade tillväxtkonceptet, grundade Ahrens & Partners 1991 och Ahrens University 1995. Han har skrivit tio böcker om snabbväxande företag, hållit ett närmast oändligt antal seminarier om hur man bygger snabbväxare. Thomas har dessutom ett antal vd- och styrelsenätverk, investerar i snabbväxande företag och kör löpande styrelseprogram för snabbväxare.