Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 16, 2021

Ett år har gått sedan vi mötte Ulrika Spåls första gången i avsnitt 23. Ulrika berättar om hur styrelsearbetet har påverkats av pandemin, Styrelseakademiens nya strategi och vägen till ett mer professionellt styrelsearbete.