Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jun 16, 2021

Ett år har gått sedan vi mötte Ulrika Spåls första gången i avsnitt 23. Ulrika berättar om hur styrelsearbetet har påverkats av pandemin, Styrelseakademiens nya strategi och vägen till ett mer professionellt styrelsearbete. 


Jan 28, 2021

Hur skapar vi goda affärer på en planet i balans? Peter Henriksson är gäst och svarar på den frågan. Vi pratar om barriärer som hindrar oss från att jobba strategiskt med hållbarhetsarbete, och hur vi kan gå från ett monetärt värdeskapande till ett hållbart värdeskapande. Peter är sitter i ett antal...