Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Sep 3, 2019

Vi möter Petra Trobäck och Lina Fogelberg som pratade kring frågan "Hur behåller företag sin relevans i en komplex och snabbrörlig värld?". 

I en frukostföreläsning den 28 augusti i Linköping lyfte Petra Trobäck och Lina Fogelberg de fundamentala frågeställningar som varje företagsledare bör ställa sig;
- Varför finns vi som företag?
- Vilken roll spelar vi i de många människornas liv?
- Vilka behöver vi vara för att förtjäna en plats i framtiden?

Läs mer om Petra och Lina här: https://www.morphosis.se