Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Sep 12, 2018

Gunnar Alexandersson på Styra AB ger goda råd om styrelsens sammansättning och rekrytering, och hur man hittar de som skall sitta i styrelsen. 

Styra AB är ett konsultföretag som jobbar med ägarfrågor och styrelsefrågor. Deras mission är att hjälpa företagsägare att nå det de vill med aktiv ägarstyrning och professionellt styrelsearbete.