Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Sep 11, 2018

Gunnar Alexandersson på Styra berättar om ägarstyrning och ägardirektiv. 

Styra AB jobbar med ägarfrågor och styrelseutvecklingsfrågor i framförallt ägarledda företag.