Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Oct 24, 2019

Vi möter kursledare och deltagare i Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Kursledaren Lena Lyckenvik berättar om upplägget rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning och rätt arbetssätt. Kursdeltagarna Oskar Bermlid och Sanna Detlefsen pratar om sina förväntningar...


Sep 3, 2019

Vi möter Petra Trobäck och Lina Fogelberg som pratade kring frågan "Hur behåller företag sin relevans i en komplex och snabbrörlig värld?". 

I en frukostföreläsning den 28 augusti i Linköping lyfte Petra Trobäck och Lina Fogelberg de fundamentala frågeställningar som varje företagsledare bör...


Jun 4, 2019

Torsten Örtengren berättar om vad en styrelse skall arbeta med och dess juridiska ansvar. Vad förväntas av en styrelse egentligen? Vi sitter inte längre i en styrelse, vi arbetar i en styrelse, menar Torsten.

Inspelningen gjordes i samband med en nätverksträff för styrelseintresserade den 20 maj 2019 på...


Oct 24, 2018

När ett företag får en ny ägare kan det få ny energi, växa och frodas. Roland Dansell och Satish Sen har skrivit en bok om detta. Alltför många företagare ställer sig inte frågan -Vad vill jag med mitt företag?  Roland och Satish menar att ägarskifte kan vara den största arbetsmarknadspolitiska åtgärden...


Sep 12, 2018

Gunnar Alexandersson på Styra AB ger goda råd om styrelsens sammansättning och rekrytering, och hur man hittar de som skall sitta i styrelsen. 

Styra AB är ett konsultföretag som jobbar med ägarfrågor och styrelsefrågor. Deras mission är att hjälpa företagsägare att nå det de vill med aktiv ägarstyrning...