Preview Mode Links will not work in preview mode

Styrelsepodden ges ut av StyrelseAkademien Östsverige. Ansvarig utgivare är StyrelseAkademien Östsverige. Avsnitten är producerade av Tomas Tränkner. Om du vill komma i kontakt med oss så maila till ostsverige@styrelseakademien.se

Jan 20, 2020

Hur lyckas man få hållbarhet som en del i aktivt styrelsearbete? Energifabriken har sedan starten 2006 byggt sin verksamhet på hållbarhet. Och det har gått bra. Idag omsätter de drygt 1500 MSEK. Charlotte Elander och Karin Varverud berättar om hur de lyckats föra hållbarhetsarbetet hela vägen från ägarna...


Jan 7, 2020

Vi möter Svante Forsberg - StyrelseAkademiens nya ordförande sedan 2019. Han berättar om sin bakgrund som fallskärmsjägare, brandman, ambulansförare och sina många år som som VD och ordförande för Deloitte.  Vi pratar ledarskap, mångfald, framgångsfaktorer och vikten av det ständiga lärandet. 


Dec 13, 2019

Ett företags innovationsförmåga är avgörande för att växa och tjäna pengar. Vi möter Christina Swenningsson på företaget Crearum som berättar om betydelsen av att en styrelse har innovationsförmåga. Hon ger konkreta råd i hur du kommer igång med innovationsförmågan i...


Nov 29, 2019

Ett aktivt styrelsearbete ökar företagets lönsamhet, tillväxt och värde. Det skapar ordning och reda, det tydliggör roller och skapar tid för framtidsfrågor. Maths Anväg och Joakim Mårbring från Grant Thornton berättar om hur du kommer igång med aktivt styrelsearbete. 


Oct 24, 2019

Vi möter kursledare och deltagare i Styrelseakademiens utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. Kursledaren Lena Lyckenvik berättar om upplägget rätt styrning, rätt bemanning, rätt inriktning och rätt arbetssätt. Kursdeltagarna Oskar Bermlid och Sanna Detlefsen pratar om sina förväntningar...